Inte hemma längre

Xante, DeSoto, Vega

De som inte längre bor hemma

I nya hemmet

Inskickade bilder från nya livet

Vi som flyttat

Alla bor inte kvar

Som vi minns

De som gått vidare till annat liv